Είστε here:

Invitation for International Bidding/Proposal for provisioning of Airport Shuttle Service for HQ AIRCOM. Reference Number:ACO-RAM-19-01

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας γι΄ αυτόν, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα (15 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας), δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Ονομασία, Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο, που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό

2. Οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την Υπηρεσία μας να προβεί στον έλεγχο του σύνολου των δικαιολογητικών συμμετοχής που καθορίζονται στην παρ. 1 (Eligibility) του συνημμένου σχετικού.

3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (π.χ.καταληκτική ημερομηνία υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού  κα.)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ

Τηλ.       210-7466537, 6540, 6445

Φαξ       210-7466544

Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr