Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία μας προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν εργαστηριακές μετρήσεις, πιστοποίηση προϊόντων και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Τα εργαστήρια της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης τελευταίας γενιάς. Τα εργαστηριακά μας αποτελέσματα για τις ανάγκες των δοκιμών είναι αξιόπιστα και παράλληλα προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια στον πελάτη μας (βιοτέχνη/κατασκευαστή), διαμορφώνοντας πλήρη εικόνα του προϊόντος του σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία και ασφάλεια.

Η πιστοποίηση των προϊόντων και η τοποθέτηση του λογότυπου της εταιρίας μας σε αυτά, προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας μπορούμε να προσφέρουμε:

  • Εκτέλεση δοκιμών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα/προδιαγραφές που σας ενδιαφέρουν και έκδοσης έκθεσης δοκιμών.
  • Πιστοποίηση Προϊόντων.
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Παροχή ειδικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των σχετικών εναρμονισμένων πρότυπων.
  • Έλεγχος δικαιολογητικών (εκθέσεις δοκιμών, τεχνικοί φάκελοι, πιστοποιητικά).