Περιγραφή εταιρείας

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη Ελληνική κατασκευαστική εταιρία στην κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων.

Η εταιρία έχει αποκτήσει μεγάλη  εμπειρία στον τομέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης έργων, έχοντας στην κατοχή της ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο, εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης έργων, εξασφαλίζοντας παρουσία σε διακεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς.

Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, κρατώντας μόνιμο προσωπικό της τάξης των 120 ατόμων, αποτελούμενο από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες. Το προσωπικό της εταιρίας μεταβάλλεται αναλόγως των απαιτήσεων των εκτελούμενων έργων.

Στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρίας έχουμε ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατέχοντας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η εταιρία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με έμφαση στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.

Οι τομείς δραστηριοτήτων είναι:

  • Πετροχημική Βιομηχανία – Διυλιστήρια. Έργα ανέγερσης νέων και συντήρησης ή αναβάθμισης υπαρχουσών (shut down / revamping) μονάδων.
  • Ενέργεια. Έργα μελέτης-προμήθειας-κατασκευής, εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υποθαλάσσιοι αγωγοί . Έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Υδροηλεκτρικά, Ανανεώσιμες πηγές.
  • Αμυντικός Τομέας. Έργα σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών και ειδικού εξοπλισμού σε πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Υποδομές σε Αεροπορικές Βάσεις και Ναυστάθμους.
  • Λοιπά. Έργα σε Βαρειά βιομηχανία, Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, Λιμενικά, Κτηριακά κ.α.

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. είναι μέλος του Μητρώου Εργοληπτικών Εταιριών (ΜΕΕΠ) δημοσίων έργων κατέχοντας πτυχίο 4ης τάξης όσον αφορά έργα υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά και πλωτά.