Περιγραφή εταιρείας

Η ΜΑΡΕΛ εδρεύει στον Πειραιά από το 1966. Βασική δραστηριότητα έχει την προμήθεια και υποστήριξη εξειδικευμένου ναυτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για πλοήγηση και επικοινωνίες. Επίσης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη  διασύνδεση πλοίων στο Internet, κάμερες και διαχείριση οπτικού υλικού για παρακολούθηση σημείων ενδιαφέροντος πάνω στα πλοία, λύσεις για παράκτια επιτήρηση καθώς και Ναυτικούς προσομοιωτές για εκπαίδευση. Η εταιρεία διαθέτει ομάδα εκπαιδευμένων τεχνικών και διεθνές δίκτυο συνεργατών για την ουσιαστική υποστήριξη των προσφερόμενων προϊόντων σε όλο τον κόσμο με επισκέψεις στα πλοία ή και απομακρυσμένη διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών