Περιγραφή εταιρείας

Η MTIS είναι μία σύγχρονη εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην ανάλυση, σχεδίαση και παροχή ισχυρών λύσεων για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τα διασυνδεδεμένα μέρη, ακολουθώντας πρωτοποριακές τεχνολογικές τάσεις, από την ανατρεπτική Τεχνητή Νοημοσύνη έως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων.

Η MTIS ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την κοινή προσπάθεια και γνώση μίας έμπειρης ομάδας συμβούλων, αναλυτών, καθηγητών, μηχανικών ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξης, αποσκοπώντας στην παροχή αξίας μέσω υψηλής ποιότητας λύσεων και άμεσης αξιόπιστης εξυπηρέτησης για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πρωταρχικός ρόλος της MTIS είναι η 100% ικανοποίηση των πελατών, ενώ η ομάδα της αφοσιώνεται στη διατήρηση και αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης.

H MTIS μπορεί να προσφέρει μία επιλογή υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠΕ, σε συνδυασμό με την υποδομή ΤΠΕ στο πλοίο.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί είναι καλά εξοπλισμένοι να διαχειριστούν σχεδόν οποιαδήποτε τεχνική πρόκληση, συνδυάζοντας αποδεδειγμένες μεθοδολογίες υποστήριξης και ποιοτική δεξιοτεχνία για γρήγορη παράδοση αιτημάτων και ελάχιστη αναστάτωση στην καθημερινότητα της επιχείρησής σας.