Προωθείται αναγγελία της NCIA για την Έρευνα Αγοράς (Market Survey) MS-CO-423207-AIC, που αφορά στην προμήθεια “Artificial Intelligence (AI) Cognitive Agent”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, η 15 Δεκ 2023 (12:00 ώρα Βρυξελλών).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: