Είστε here:

Ο ΣΕΚΠΥ

Ιστορικό

Ο ΣΕΚΠΥ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο του αφενός την υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών του, και αφετέρου την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.

Ο ΣΕΚΠΥ, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1982. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν αρχικά 20 εταιρείες με εμπειρία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που απασχολούσαν περίπου 2.000 εργαζομένους. Με την πάροδο του χρόνου περισσότερες εταιρείες εντάχθηκαν στο Σύνδεσμο και σήμερα πάνω από 190 ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες είναι μέλη του ΣΕΚΠΥ που απασχολεί άμεσα παραπάνω από 15.000 άτομα.

Οι εταιρείες οργανώνονται, λειτουργούν και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία από ξένους οργανισμούς και κατασκευαστές οι οποίοι αναλαμβάνουν την άμυνα φόρτο εργασίας. Περισσότερες από αυτές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των συμμαχικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (AQAP) και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

3DR06378.webp
Ιδρύθηκε
0
Eταιρείες - Ιδρυτικά μέλη
0
Eταιρείες - Μέλη σήμερα
0
Εργαζόμενους αρχικά
0 +
Εργαζόμενους σήμερα

Στόχοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ροζολής Τάσος

Πρόεδρος ΔΣ
Χατζησταματίου Αναστάσιος

Χατζησταματίου Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος
Αττάρτ Ευαγγελία

Αττάρτ Ευαγγελία

Γεν. Γραμματέας
Οργανόπουλος Γιώργος

Οργανόπουλος Γιώργος

Μέλος
Κοντογιάννης Νικόλαος

Κοντογιάννης Νικόλαος

Μέλος
Σφυρής Νικόλαος

Σφυρής Νικόλαος

Μέλος
dkatatzavelos

Καρατζάβελος Δημήτριος

Μέλος
Μπάρκας Βασίλης

Μπάρκας Βασίλης

Μέλος
Νοδάρος Δημήτρης

Νοδάρος Δημήτρης

Μέλος
Φρύδας Φάνης

Φρύδας Φάνης

Αναπληρωματικό Μέλος
skokkinos

Κόκκινος Σωτήρης

Αναπληρωματικό Μέλος
Αλεξόπουλος Σπύρος

Αλεξόπουλος Σπύρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Πολιτικές

Σχέδιο Ισότητας των Φύλων και Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κύριος στόχος της παρούσας πολιτικής είναι η προώθηση της εφαρμογής του «Σχεδίου Ισότητας των Φύλων και Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που περιλαμβάνει:

  • Πολιτική Διακρίσεων και Παρενόχλησης
  • Πολιτική Διαφορετικότητας
  • Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
  • Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων

Ο ΣΕΚΠΥ δεσμεύεται να διατηρήσει πλήρως τις δράσεις της παρούσας πολιτικής και έχει συνείδηση των ευθυνών του όσον αφορά τις ισότητες ως τόπος εργασίας και έρευνας, τόπος παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.
Το παρόν GEP επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΣΕΚΠΥ για τις ισότητες γενικά και για την ισότητα των φύλων ειδικότερα.

GENDER EQUALITY PLAN AND HUMAN RIGHTS POLICY_P003_REV01 – SEKPY