Περιγραφή εταιρείας

Η OHB Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Γερμανικού και Ευρωπαϊκού πολυτεχνολογικού ομίλου OHB SE και ιδρύθηκε το 2018. Η OHB Hellas, είναι η πρώτη dedicated Space Systems εταιρία στην Ελλάδα που εστιάζει στα Διαστημικά Συστήματα και στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών γύρω από το διάστημα, σε συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα που δραστηριοποιείται ήδη στον κλάδο.

O κύριος άξονας της OHB Hellas είναι η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και με τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, η υποστήριξη αμφίπλευρων συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας και τέλος η αναστροφή του “brain drain”, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας στον τομέα αυτό με την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων, που σήμερα κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος OHB έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα μέχρι σήμερα στην ανάπτυξή του στην Ευρώπη. Η στρατηγική της OHB Hellas εστιάζει στον τομέα του Payload Data Processing / Artificial Intelligence on board στο δορυφόρο. Παράλληλα, η τεχνογνωσία της εταιρίας επεκτείνεται στους τομείς του Additive Manufacturing για διαστημικές εφαρμογές και στις υπηρεσίες γύρω από το διάστημα & system engineering. Επιπλέον, η εταιρεία παραμένει συνεχώς ενεργή και προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, λόγω της συμμετοχής σε προγράμματα κριτικής σημασίας του φορέα European Space Agency (ESA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής