Περιγραφή εταιρείας

H OLYMPIA ELECTRONICS αποτελεί την μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και μία από τις δέκα μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η εταιρεία είναι κυρίαρχη στην Ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς πάνω από το 50% στον φωτισμό ασφαλείας και την πυρανίχνευση.

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, την καινοτομία, την ποιότητα και την υψηλή αξία σε σχέση με την τιμή των προϊόντων που παράγει.

Η εταιρεία βασίζεται στην τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού της, με το 25% του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελούμενο από μια ιδιαίτερα δυναμική ομάδα έμπειρων Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών, να εργάζεται στο νευραλγικό τμήμα του R&D και να αναπτύσσει συνεχώς νέα καινοτόμα προϊόντα.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ιδρύθηκε το 1979 και βρίσκεται στην Αιγίνιο Πιερίας, ενώ διατηρεί ιδιόκτητο Υποκατάστημα Πωλήσεων στην Αθήνα και απασχολεί συνολικά 210 εργαζόμενους. Πρόσφατα η εταιρεία, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, προχώρησε στην αγορά και στελέχωση νέων εγκαταστάσεων στην Δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης στο κτίριο του PORTO CENTER. Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν υποδομές R&D HUB για προγραμματιστές (software developers) και ηλεκτρονικούς (embedded engineers).