Είστε here:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΣΕΚΠΥ

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

1.Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, να προσθέτει ή να αφαιρεί το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Χρήσης όπως αυτοί εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς στους Γενικούς Όρους Χρήσης, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με την τελευταία έκδοση αυτών.

2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και το υλικό, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας υπόκεινται αποκλειστικά στην προσωπική σας αξιολογική κρίση.

Η παρούσα υπηρεσία, όπως εν γένει η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται στη ιστοσελίδα από τρίτους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να σας επιτρέψει να συνεισφέρετε σε αυτήν με φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο καθώς και άρθρα. Με την υποβολή οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται:

(1) Ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση άλλων χρηστών ή η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για τρίτα πρόσωπα.

(2) Η δημοσίευση, η μετάδοση, η αποθήκευση, η διανομή, η διάθεση περιεχόμενου, υλικού ή πληροφορίας που είναι ή μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί δυσφημιστική, ή που προωθεί ρατσιστικές, φυλετικές, έμφυλες ή άλλες διακρίσεις, ή οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί αδίκημα, να προάγει τη βία ή να υποκινεί μίσος ή τη διάπραξη αδικήματος ή να ενθαρρύνει οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

(3) Η υποβολή περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας) και η αποκάλυψη οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών που ανήκουν σε τρίτους. Συνεπώς, θεωρείται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα από εσάς (συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν είναι εμπιστευτικές.

(4) Η δημοσίευση, μετάδοση, διανομή και διάθεση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία, λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να επηρεάσουν, να καταστρέψουν, να διακόψουν, ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή εξοπλισμό τηλεπικοινωνίας.

(5) Η δημιουργία ψευδούς ταυτότητας στον ιστότοπο.

(6) Η δημοσίευση περιεχομένου που προωθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ιδίως αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και η εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιστότοπου.

(7) Η προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

(8) Η χρήση παράνομου λογισμικού για τη συλλογή πληροφοριών από την Ιστοσελίδα.

Ο ΣΕΚΠΥ διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται ή να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες περιεχομένου.

Με την υποβολή περιεχομένου δηλώνετε ότι είστε κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου που υποβάλλετε και παραχωρείτε στην Ιστοσελίδα μας την ανεπιφύλακτη, ανέκκλητη, μη αποκλειστική, χρονικά και εδαφικά απεριόριστη, άδεια δημοσίευσης του Περιεχομένου σε όλα τα μέσα που διαχειρίζεται ο ΣΕΚΠΥ.

Ο ΣΕΚΠΥ μπορεί να αφαιρέσει από την Ιστοσελίδα του ή τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης που διαχειρίζεται οποιοδήποτε περιεχόμενο δύναται ή μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, εσφαλμένο ή αλλιώς ακατάλληλο, οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική κρίση του. Ο ΣΕΚΠΥ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή αφαιρεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, να διαγράφει κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.

Η Ιστοσελίδα δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από εσάς ή/και άλλους τρίτους που έχουν συμβάλει στη δημιουργία του Περιεχομένου, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ιστοσελίδας και ο ΣΕΚΠΥ δεν υποστηρίζει ούτε επιβεβαιώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται από στον Ιστότοπο. Ως χρήστες αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα και ιδίως για την αλήθεια του Περιεχομένου που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα.

Ο ΣΕΚΠΥ δηλώνει ρητά ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε σχετίζεται με το Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους Χρήστες και δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΕΚΠΥ δηλώνει ρητώς ότι τυχόν ιδέες και απόψεις, που εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, αποτελούν ιδέες και απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι του Ιστότοπου και έναντι παντός τρίτου.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχου, μουσικής, λογισμικού, εφαρμογών, κ.λπ.) αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Μπορείτε να προβάλετε, και να εκτυπώσετε, ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

(β) Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να μεταβάλλεται, ή να χρησιμοποιείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (πχ. άρθρα, φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο, ο ΣΕΚΠΥ καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.

Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, απόδοση, εμφάνιση, δημοσίευση των άρθρων μας, θα πρέπει να αναφέρει ως πηγή την Ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, και μόνον όσον αφορά στο Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου που απευθύνεται αποκλειστικά στα Μέλη του ΣΕΚΠΥ, αυτό το υλικό έχει αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, δημοσίευση ή συμπερίληψή του σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

4. Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.

O Δικτυακός Τόπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).

Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.

Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους.

Ο Ιστότοτοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: απώλεια κερδών, δεδομένων, βλάβες στον υπολογιστή από ιούς και λοιπά επιβλαβή στοιχεία, έξοδα για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ).

5. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε άρθρα και άλλες πληροφορίες που συμβάλλουν στην ενημέρωσή σας. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

6. Aλληλεπίδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να σας ζητηθεί να αλληλεπιδράσετε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.
Instagram, Facebook κ.λπ.). H ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενο αυτών. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αλλά και για τους ειδικούς όρους που υιοθετούνται από αυτούς, κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation)] και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Γενική Δήλωση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα, χωρίς να παρέχετε σε εμάς καμία προσωπική πληροφορία.

Προσωπικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να λαμβάνετε Newsletters, θα ζητήσουμε από εσάς, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία μας, την υποβολή προσωπικών στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

Εμπιστευτικότητα

Η Ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους και ειδικότερα δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

-κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής,

-κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος),

-σε επείγουσες περιστάσεις για  την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας,

-προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.

Μέλη ΣΕΚΠΥ

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα μας, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο ΣΕΚΠΥ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, επικαιροποιήσουμε ή συμπληρώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Περιορισμού και Εναντίωσης Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο ή στον υπολογιστή σας, δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Tα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον χρήστη και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησης στον ιστοτόπό μας.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου, ανώνυμα. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Λειτουργικά cookies

Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και ανάλυση των βασικών στοιχείων απόδοσης του ιστότοπου, που επιτρέπουν την παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

Cookies ανάλυσης

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις του αριθμού των επισκεπτών, του ποσοστού εγκατάλειψης, της πηγής επισκεψιμότητας κ.λπ.

Cookies διαφήμισης

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή σχετικών διαφημίσεων και εκστρατειών μάρκετινγκ στους επισκέπτες. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.