Περιγραφή εταιρείας

PASS DEFENCE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, που δραστηριοποιείται από το 1999 στα Συστήματα Άμυνας. Αναλυτικότερα, είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα τριάντα (30) εταιρειών κατασκευής αμυντικών υλικών, συστημάτων ασφαλείας και υλικών Π.Β.Χ. προστασίας και είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει εκπαιδεύσεις στον τρόπο χρήσης, εφαρμογής και υποστήριξης των προϊόντων τους.

Έχοντας πολυετή πείρα στον ποιοτικό σχεδιασμό και την υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών, η PASS DEFENCE προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, σε Πρεσβείες και Ιδιωτικούς Οργανισμούς (στους πελάτες της και η Επιτροπή Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004) τα εξής:

  • Αμυντικά συστήματα.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Άμυνα και Ασφάλεια.
  • Συστήματα Ασφαλείας για την προστασία ατόμων & εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχο χώρων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Συστήματα εξασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Υλικά προστασίας από Πυρηνικές-Βιολογικές-Χημικές ουσίες.
  • Περισυλλογή – Εξουδετέρωση πυρομαχικών & αυτοσχέδιων εκρηκτικών.
  • Πλήρη υποστήριξη στα παραδοθέντα συστήματα.
  • Επισκευές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (PCBs)