Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία μας

Ιδρύθηκε το 1975 από τον Κωνσταντίνο Παύλου ως εργολαβική εταιρεία, στην Λιβαδειά Βοιωτίας, 100χλμ από την Αθήνα. Ξεκινώντας δυναμικά στον χώρο των κατασκευών δημιούργησε πολύ σύντομα σημαντικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.

Το 1978 εγκαταστάθηκε στην Λιβαδειά και συνεργάστηκε με το Αλουμίνιο της Ελλάδος με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (βανών, αντλιών κ.α.), την οποία συνεχίζει έως και σήμερα.

Το 1985 απέκτησε σε ιδιόκτητη έκταση 6.500m2 ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανουργεία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Αργότερα, περίπου στο 1990 αναλαμβάνοντας την διεύθυνση ο Παύλου Αθανάσιος (μηχανολόγος μηχανικός), ανέπτυξε τμήμα μεταλλικών κατασκευών και τμήμα τεχνικής – μηχανολογικής υποστήριξης βιομηχανιών σε κατασκευές και συντηρήσεις.

Σημαντικό μέρος της επιτυχημένης πορείας στον χώρο, παίζει το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται, με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και μηχανήματα καθώς και ότι στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί σε νέες δραστηριότητες και ανάληψη νέων έργων.

Η εταιρεία έχει ως στόχο, να εδραιώσει την θέση της στις μεταλλικές κατασκευές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και παράλληλα να διασφαλίσει την τεχνογνωσία που χρειάζεται για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των έργων της και την ταχύτερη ανταπόκριση στις πελατειακές ανάγκες.