Περιγραφή εταιρείας

Με πάνω από 4 δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, με παρουσία ανά την επικράτεια και εγκαταστάσεις σε ακόμη 6 χώρες η Praxis Factor βρίσκεται στην προνομιακή θέση να έχει σαφή εικόνα της εξέλιξης της τεχνολογίας σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας επικεντρώνεται στο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Μηχανικής σε επίπεδο Η/Υ με άνω των 100 εφαρμογών σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα υφίσταται εξειδίκευση στους τομείς της εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, κατασκευής και εξοπλισμού τεχνικών δωματίων, συστημάτων παρακολούθησης για την πρόληψη πράξεων κατά της ζωής και περιουσίας, αυτοματισμών – αισθητήρων – μετρητών οι οποίοι άπτονται της ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης λειτουργιών σε βιομηχανικό επίπεδο. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες και τεχνογνωσία, ο προσανατολισμός στην καινοτομία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών και το γεγονός ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος συνθέτουν τις διαχρονικές αξίες. Με άνω των 6.500 παραδομένων έργων και άνω των 5,5 εκ. εγκατεστημένων τερματικών, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Praxis Factor ενώ επιπρόσθετα διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Διαχείριση Έργων η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία με το πεδίο ώστε να υπάρχει αμεσότητα, αποτελεσματικότερη συνεργασία, εμπεριστατωμένες αναφορές και οικονομίες κλίμακας.