Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία μας από το 1967 δραστηριοποιείτε με την κατασκευή και επισκευή υδραυλικών μηχανημάτων και εργαλείων υψηλής υδραυλικής πίεσης λαδιού,όπως περιγραφικά , υδραυλικές αντλίες και υδραυλικούς κυλίνδρους όλων των ειδών, υδραυλικούς γρύλους αεροσκαφών ,πρέσες δοκιμών ριναίων σκελών κλπ.