Είστε here:

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Εκτέλεση Οικοδομικών Έργων στην Εσθονία

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας.

2. Οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας (eligibility), εφόσον απαιτείται.

3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ

Τηλ.: 210-7466258 & 210-7466445

Φαξ: 210-7466178