Είστε here:

Πρωτοβουλία για διασύνδεση των ΑΕΙ με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

ΣΕΚΠΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Στις 4 Ιουλίου 2023, διεξήχθη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης μια ημερίδα με θέμα «Διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία». Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση της ημερίδας αυτής έλαβαν από κοινού η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ίδιου του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή κυρίου Δημήτρη Κωβαίου, και αποσκοπούσε στο να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του δυναμικού των Πανεπιστημίων της Βορείου Ελλάδος και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, προς όφελος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Οικονομίας και της Επιστημονικής Κοινότητας της χώρας.

Στην πρόσκληση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) ανταποκρίθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές των άλλων δυο Πανεπιστημίων της πόλης μας, ήτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠαΜακ) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔιΠαΕ). Οι ίδιοι οι Πρυτάνεις και των τριών Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην εκδήλωση και εξέφρασαν με τον πλέον επίσημο τρόπο την βούληση των Ιδρυμάτων τους να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται στο επιστημονικό δυναμικό τους να συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια που αναλαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη την δική της άμυνα στο ασταθές περιβάλλον που διαμορφώνεται στα σύνορά της. Δεσμεύτηκαν δε να κάνουν αυτό που περνάει από το δικό τους χέρι, ήτοι να αξιοποιήσουν το επιστημονικό δυναμικό τους και την διαδικτύωσή του με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δυναμικό για να αποκτήσει η Ευρώπη τεχνολογική επάρκεια στον αμυντικό τομέα, απορροφώντας ωφέλιμα τα σημαντικά κονδύλια που διαθέτει πλέον η Ε.Ε. για την έρευνα και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα. Το να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της διαμόρφωσης μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης αποτελεί και πατριωτικό μας καθήκον τόσο ως Ελλήνων όσο και ως Ευρωπαίων πολιτών.

Η συζήτηση διαρθρώθηκε γύρω από δυο πάνελ. Στο πρώτο συμμετείχαν οι τρεις Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της πόλης μας, ήτοι ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής κύριος Δημήτριος Κωβαίος, ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Καθηγητής κύριος Στυλιανός Κατρανίδης, που πρόσφατα επανεξελέγη στη θέση αυτή για μια δεύτερη θητεία, και ο νέος εκλεγμένος Πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Καθηγητής κύριος Σταμάτης Αγγελόπουλος. Στο δεύτερο πάνελ, συμμετείχαν οι αρμόδιοι αντιπρυτάνεις έρευνας και εξωστρέφειας των τριών Πανεπιστημίων της πόλης μας, ήτοι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Καθηγητής κύριος Ευστράτιος Στυλιανίδης, ο νέος Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας του ΠΑΜΑΚ και πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του ΠΑΜΑΚ, Καθηγητής κύριος Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, και ο εκλεγμένος Πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Καθηγητής κύριος Σταμάτης Αγγελόπουλος, με την ιδιότητά του ακόμη του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΔΙΠΑΕ.

Οι τρεις Αντιπρυτάνεις συζήτησαν τις δυνατότητες των μηχανισμών παραγωγής έρευνας και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων τους να ανταποκριθούν στις τεράστιες προκλήσεις που ανοίγονται από τις νέες προοπτικές συμμετοχής του επιστημονικού δυναμικού των Πανεπιστημίων τους στο πανευρωπαϊκό εγχείρημα της ανάπτυξης ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας.

Από τη μεριά του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, κύριος Αναστάσιος Ροζολής, και το μέλος αυτού κύριος Δημήτριος Νοδάρος, οι οποίοι ενημέρωσαν τους παρισταμένους καθηγητές για τις προοπτικές της συμμετοχής του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defense Fund).

Από την μεριά των διοργανωτών, συμμετείχαν ακόμη ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητής κύριος Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητής κύριος Γεώργιος Καραγιαννίδης, και ο Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. κύριος Σταύρος Μπάνος.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν ίσαμε εκατό καθηγητές των τριών Πανεπιστημίων, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΔΙΠΑΕ, αλλά και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΕΚΕΤΑ. Η μαζική προσέλευση των καθηγητών και ερευνητών στην εκδήλωση αποκάλυψε το ζωηρό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας της Βορείου Ελλάδος να συμβάλλει στο πανευρωπαϊκό εγχείρημα της ανάπτυξης ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας αιχμής, αξιοποιώντας το δυναμικό της και τις διασυνδέσεις της με την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα.

Τα τρία Πανεπιστήμια δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ώστε να παράσχουν ένα πλαίσιο συνεργειών της επιστημονικής κοινότητας της Βορείου Ελλάδος ικανό να κινητοποιήσει το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό της δίπλα στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, που καλείται κι αυτή με τη σειρά της να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στην Ε.Ε. να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες.