Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία μας, PSA MARINE ιδρύθηκε το 1993  έχοντας μια πολυετή εμπειρία στο ναυτιλιακό χώρο, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η PSA διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό που στόχος μας είναι η ουσιαστική παροχή υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας τους εξής τομής:

 • Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Έρματος
 • Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Καθαρισμού καυσαερίων
 • Μελέτη για κατασκευή και παρακολούθηση νέων Πλοίων
 • E.X.I./SEEMP
 • Inventory of Hazardous Materials maintenance procedure
 • Panama canal studies
 • Σχεδιασμός σκαφών αναψυχής
 • Παχυμετρήσεις, μη καταστρεπτικοί έλεγχοι & έλεγχος παχυμετρήσεων με χρήση εναεριτών
 • Μελέτη ευστάθειας
 • Παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ναυαγίου
 • Υδροδυναμική Ανάλυση (CFD