Περιγραφή εταιρείας

Από την ίδρυσή της το 1969, το επίκεντρο της εταιρείας ήταν η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων ψύξης / θέρμανσης υψηλής ποιότητας για διάφορες εφαρμογές. Η Psyctotherm εξειδικεύεται στα συστήματα Marine HVAC, την παραγωγή εναλλακτών θερμότητας, την εγκατάσταση, την επισκευή και την εμπορία. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της αφορούν τις θαλάσσιες, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Το τμήμα R&D ιδρύθηκε το 2013 και έκτοτε η εταιρεία επενδύει περαιτέρω στην καινοτομία και την παροχή νέων και αναβαθμισμένων προϊόντων, με την ενεργειακή απόδοση ως πρώτη προτεραιότητα. Έχει λάβει τρεις Σφραγίδες Αριστείας από την Ε.Ε. (Seals of Excellence) και συμμετέχει σε τέσσερα ακόμα συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Η εταιρεία λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, συνολικής έκτασης 2000 τ.μ., καλύπτοντας δραστηριότητες όπως εμπορικό κατάστημα, αποθήκες, γραφεία και συνεργείο με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που αναβαθμίζεται συνεχώς. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, με πολύχρονη εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία.

Έχουμε αποκτήσει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 για διασφάλιση ποιότητας και ISO 45001 διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία . Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τα πρότυπα EN, εκδίδοντας επίσης την πιστοποίηση συμμόρφωσης για εγκαταστάσεις σε πλοία και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς.