Περιγραφή εταιρείας

Στην QControl, στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη προσφορά Συσκευών & Υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες στην παραγωγή Ποιοτικών & Ανταγωνιστικών προϊόντων.
Έχοντας τα στελέχη ήδη μια πολυετή εμπειρία στο τομέα της μετρολογίας, η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 με την ιδέα να προσφέρει Ολοκληρωμένες Λύσεις Μέτρησης, με Συνολική Υποστήριξη στην ενσωμάτωση στις διαδικασίες παραγωγής.

Σε όλη μας την πορεία προχωρήσαμε μπροστά με σταθερά βήματα, πιστοί σε αυτό το όραμά, ότι η QCONTROL πρέπει να είναι πρωτοπόρος σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου στα δρώμενα της Ελληνικής Βιομηχανίας
Οι τομείς δραστηριοποίησης μας, καλύπτουν με μοναδικό τρόπο όλες τις ανάγκες Μέτρησης στην Μεταποίηση Μετάλλων, Πλαστικών & Ορυκτών και στην Παρακολούθηση της Παραγωγικής Διαδικασίας.

Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριοποίησης της QCONTROL καλύπτουν τα παρακάτω πεδία:
• Μέτρηση Διαστάσεων 1D – 3D
• Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (Υπέρηχοι, Ραδιογραφία, Αναλώσιμα)
• Σύσταση & Ιδιότητες Υλικών (Σκληρόμετρα, Φασματογράφοι & Μηχανές Αντοχής Υλικών)
• Ασφάλεια & Περιβάλλον Λειτουργίας (Υγρασιο-Θερμόμετρα, Ηχόμετρα & Ανίχνευση Διαρροών)
• Συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού (Θερμοκάμερες, Μέτρηση Δονήσεων & Ρύθμιση-Ευθυγράμμιση)
• Εργαστηριακός Εξοπλισμός (Αγωγιμόμετρα, PH-μετρα, Ιξωδόμετρα, Κλίβανους, Μικροσπόπια)
• Βιομηχανική Ζύγιση