Περιγραφή εταιρείας

Η Quality & Reliability Α.Ε. (Q&R) ιδρύθηκε το 1992 και από τα μέσα του 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας.

Σαν ένας από στους κορυφαίους System Integrators στην Ελλάδα, η Q&R αναπτύσσει και υλοποιεί πολύπλοκα συστήματα για mission critical λύσεις πληροφορικής για τους μεγάλους τομείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εστιάζοντας σε φορείς του Δημοσίου και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Q&R έχει πολύ πετυχημένο ιστορικό έχοντας επιτυχώς υλοποιήσεις ένα εκτεταμένο κατάλογο τεχνολογικών έργων για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σήμερα διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία και εκτεταμένες δυνατότητες στους τομείς των intelligent workflows, automation, integration and data management, ενώ παράλληλα επενδύει σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που βασίζονται σε Artificial Intelligence, Machine Learning, Natural Language Processing, Robotics Process Automation και αναπτύσσει λύσεις εστιάζοντας στις περιοχή Βιωσιμότητας και Ενέργειας.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς όπως η Oracle, η Microsoft, η IBM και η SAP και διαθέτει πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001: 2015, ISO27001: 2013, ISO14001: 2015, ISO22301: 2012, ISO20000-1: 2018 και ISO237001: 2017