Περιγραφή εταιρείας

Η Realiscape είναι μία ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει συστήματα εξομοιωτών με εφαρμογές στην άμυνα, ασφάλεια, βιομηχανία και ναυτιλία. Οι λύσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που ξεκινά από εξομοιωτές χρήσης ατομικού οπλισμού (με ή χωρίς σενάρια μαχών εκ του σύνεγγυς) έως εξομοιωτές οχημάτων και αεροσκαφών με χρήση πλατφορμών κίνησης.

Τα συστήματα της Realiscape εφαρμόζουν τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) όπως CAVEs, HMDs και AR glasses αναλόγως εφαρμογής και ανάγκης του πελάτη, σε συνδυασμό με «πραγματικό» εξοπλισμό όπως όπλα, όλμους, εκτοξευτές, καταδείκτες laser, ασύρματους ακόμη και καμπίνες οχημάτων και αεροσκαφών.

Κύριο στρατηγικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι όχι μόνο η δυνατότητα παραμετροποίησης των κυριότερων πλατφορμών τακτικής LVC εξομοίωσης της αγοράς και της ενσωμάτωσης hardware κατ’ απαίτηση του πελάτη σε αυτές (όπως οι VBS4, Steel Beasts και Calytrix CSE) αλλά η εξ΄ αρχής ανάπτυξη συστημάτων εξομοιωτών με την εκπόνηση των φυσικών και αλγοριθμικών παραμέτρων και ο περαιτέρω προγραμματισμός των κυρίαρχων μηχανών γραφικών πραγματικού χρόνου ως συστήματα απεικόνισης αυτών. Επιπλέον, ειδικεύεται στην αναβάθμιση παλαιών συστημάτων εξομοιωτών με σύγχρονο λογισμικό επεκτείνοντας τη διάρκεια επιχειρησιακής αξιοποίησής τους κατά πολλά έτη.

Το σύνολο των λύσεων της Realiscape είναι υψηλότατης ποιότητας, πλήρως COTS και συμβατό με διεθνή πρότυπα διασύνδεσης εξομοιωτών όπως τα HLA / DIS.