Περιγραφή εταιρείας

H Seeders, είναι μια επιχείρηση τεχνολογίας, λογισμικού και συμβουλευτικής με έδρα την Αθήνα, που έχει εξελιχθεί σημαντικά σε έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών Τεχνολογίας και Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού.

Αυτή η εξέλιξη έχει επηρεαστεί βαθιά από τους ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι είναι και  μέλη της ιδρυτικής ομάδας του MIT Enterprise Forum Greece, όπου kai συνεχίζουν να συμβάλλουν ενεργά.

Στην παρούσα φάση, η Seeders λειτουργεί μέσω τεσσάρων εξειδικευμένων επιχειρηματικών μονάδων:  Seeders Talent, Seeders Tech, Seeders Venture Studio και Seeders Defence.

  • Η Seeders Talent αφοσιώνεται στην ανεύρεση ταλέντων και στη δημιουργία ομάδων, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία μπορεί να σχηματίσει τεχνολογικές ομάδες on-demand και σε σημαντικά μειωμένο κόστος και χρόνο.
  • Η Seeders Tech παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας, συμβουλευτικής και ανάπτυξης, υποστηρίζοντας μεγάλους οργανισμούς παγκοσμίως.
  • Η Seeders Venture Studio παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ιδεών, την επιχειρηματική υποστήριξη, τη δημιουργία και διαχείριση ομάδων, το σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, και τη συνολική  επιχειρηματική ανάπτυξη. Επιπλέον, η Seeders εμπλέκεται ενεργά σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα επενδύοντας σε αυτά, επιδεικνύοντας δέσμευση για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.
  • Η Seeders Defence αξιοποιεί τη βαθιά γνώση και εμπειρία των ιδρυτών και των  μελών της ομάδας που προέρχονται από τις  Ένοπλες Δυνάμεις  της Ελλάδας για να προσφέρει τεχνογνωσία  και υπηρεσίες καινοτομίας με βάση την τεχνολογία στον στρατιωτικό τομέα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στον τομέα της Άμυνας, η Seeders κατέχει μια μοναδική πλεονεκτική θέση συνδυάζοντας εκτεταμένη εμπειρία στην τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρησιακή  στρατιωτική εμπειρία και γνώση, τοποθετώντας την εταιρεία ως ηγέτιδα στην παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων καινοτομίας τεχνολογίας.