Είστε here:

ΣΕΚΠΥ – 110: Ξεκίνησαν οι πληρωμές του προγράμματος

ΣΕΚΠΥ Λογοτυπο

Πληρώθηκαν οι πρώτοι 500 ωφελούμενοι της πρόσκλησης 110 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είχε αναλάβει ο ΣΕΚΠΥ ως φορέας και σφορούσε  την εκπαίδευση εργαζομένων σε διάφορα αντικείμενα που ωφέλησαν τόσο το προσωπικό των επιχειρήσεων μελών του όσο και προσωπικό τρίτων επιχειρήσεων.

Οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου καθώς με το που θα λήγει η πιστοποίηση ωφελουμένων από τα ΚΕΚ και με την αποστολή των εγγράφων αμέσως μετά θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις.

Να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση που υπήρξε οφείλεται κατά την φάση της εκπαίδευσης υπήρξαν ωφελούμενοι που παρακολουθούσαν παράλληλα και σεμινάρια άλλων φορέων με αποτέλεσμα όταν τους εντόπισε το σύστημα του Υπουργείου απαιτείθηκε πρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία που δεν είχε υπολογιστεί με αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων.

Ο ΣΕΚΠΥ ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν είχε καμία ωφέλεια από την καθυστέρηση αυτή και μερίμνησε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διευθέτηση του προβλήματος συνεργαζόμενος με το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων και τον σύμβουλο που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου.