Είστε here:

ΣΕΚΠΥ – Πρόσκληση 110 Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΚΕΠΥ Λογοτυπο

Ο ΣΕΚΠΥ στα πλαίσια της πρόσκλησης 110 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέλαβε την εκπαίδευση εργαζομένων σε διάφορα αντικείμενα που ωφέλησαν τόσο το προσωπικό των επιχειρήσεων μελών του όσο και προσωπικό τρίτων επιχειρήσεων.

Στην προσπάθεια αυτή κατά την φάση της εκπαίδευσης υπήρξαν ωφελούμενοι που παρακολουθούσαν παράλληλα και σεμινάρια άλλων φορέων με αποτέλεσμα όταν τους εντόπισε το σύστημα του Υπουργείου να απαιτείται πρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία που δεν είχε υπολογιστεί με αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων.

Ο ΣΕΚΠΥ ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν έχει καμία ωφέλεια από την καθυστέρηση αυτή και μεριμνεί για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διευθέτηση του προβλήματος συνεργαζόμενος με το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων και τον σύμβουλο που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία στείλτε μήνυμα στο info@sekpy.gr

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Ροζολής