Περιγραφή εταιρείας

Η SHIPBOILER δραστηριοποιείται σε επισκευές πλοίων με πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα και
εξωτερικό, με ειδίκευση σε ελασματουργικές, σωληνουργικές, λεβητουργικές εργασίες με
τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε κοπές, διατρήσεις, συγκόλληση, παχυμετρήσεις, υπερήχων
και μη καταστρεπτικών ελέγχων Δ/Υ-Μ/Σ. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή
πρότυπα ποιότητας ISO 9001: 2015, 3834-2 και διεθνή τπιστοποιητικά για τους τεχνικούς
της.

Η SHIPBOILER καταφέρνει να είναι συνεπής σε ποιότητα και πολύ καλούς χρόνους
παράδοσης με ανταγωνιστικές τιμές. Από το 1964, η SHIPBOILER το αποδεικνύει με
μεγάλη ακρίβεια.