Περιγραφή εταιρείας

Ο κύριος Κωνσταντίνος Σούκος είναι Έλληνας εφευρέτης και
επιχειρηματίας. Είναι ο ιδρυτής, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Soukos Robots ΑΒΕΕ από το 1979. Ο κος Σούκος διαδραματίζει
καίριο ρόλο στις εταιρείες του λόγω της εμπειρίας του στο σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την κατασκευή ρομποτικών και αμυντικών συστημάτων
υψηλής τεχνολογίας και συστημάτων λέϊζερ υψηλής ενέργειας. Οι
απόγονοί του, με ανώτατες σπουδές στα πεδία των φυσικών επιστημών και
της πληροφορικής, αποτελούν την νέα γενιά των εταιρειών του. Ο ίδιος
άλλωστε, είναι κάτοχος άνω των 50 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
παγκόσμιας εμβέλειας και χρήσης, τα οποία αποτελούν σαφή απόδειξη της
αναγνώρισής του.
Η Soukos Robots ΑΒΕΕ έχει αναπτύξει πολυάριθμες καινοτόμες
τεχνολογίες με αμυντικές, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει χαρακτηριστεί ως υποδειγματικό κέντρο
Έρευνας & Ανάπτυξης παγκόσμιας αναγνώρισης.
Η ικανότητα παροχής απαιτητικών Αμυντικών Εφαρμογών σε ιδιαιτέρως
απαιτητικούς εταίρους αποδεικνύεται μέσω της συνεχούς και
μακροχρόνιας συνεργασίας με τα Υπουργεία Άμυνας τόσο της Ελλάδας,
όσο και των ΗΠΑ. Η εταιρεία είναι ένας έμπιστος τεχνολογικός εταίρος
στην παγκόσμια αγορά και η πρώτη επιλογή για τις ένοπλες δυνάμεις σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2014, ο κος Σούκος ίδρυσε την Soukos Robots Demil USA στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η οποία ειδικεύεται στα συστήματα αμυντικών
εφαρμογών και της έχει ανατεθεί σειρά συμβάσεων από το Υπουργείο
Άμυνας των ΗΠΑ για την αποστρατικοποίηση πυρομαχικών και χημικών
παραγόντων και συμβάσεις σχετικές με τα έξυπνα συστήματα λέιζερ
υψηλής ενέργειας – υβριδικά συστήματα κατευθυνόμενης ακτινοβολίας
μικροκυμάτων & λέιζερ.