Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται από το 1986 στην παραγωγή συρματοπλεγμάτων ασφάλειας ‘CONCERTINA’ και σήτας περίφραξης όπως και στις τοποθετήσεις αυτών.