Περιγραφή εταιρείας

Η SSA είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά ως εργολάβος με το κλειδί   στο χέρι ή ως υπεργολάβος υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  και άλλους επιλεγμένους πελάτες