Περιγραφή εταιρείας

Η ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, προσανατολισμένη στην παραγωγή αμυντικού υλικού και λογισμικού και στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών

αμυντικών εφαρμογών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στην εκτέλεση Ναυτικών έργων σχετικά με την ολοκλήρωση συστημάτων ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων ερεύνης σε συστήματα διαχείρισης μάχης και συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης.

Έχοντας συμμετάσχει σε όλα τα προγράμματα κατασκευής και εκμοντερνισμού Π. Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, από το 2016 παρέχουμε Υπηρεσίες Υποστήριξης για το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης των κυρίων μονάδων κρούσεως του Π.Ν.

Στις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη υποδομή καθώς και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για την ανάληψη εργασιών επισκευής υλικών, γενικής επισκευής, επισκευής ή εκσυγχρονισμού αμυντικών συστημάτων, σε συνεργασία με τον αρχικό κατασκευαστή. Επιπλέον παρέχουμε πλήρη επιτόπια τεχνική υποστήριξη και εκτέλεση επισκευών σε πολεμικά πλοία ή/και στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη.

Επίσης η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής λογισμικού αναλαμβάνοντας όλες τις φάσεις Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού, από τη Τεχνική Μελέτη Αρχιτεκτονικής και τον Σχεδιασμό του Συστήματος έως την Παροχή Εκπαίδευσης, Συντήρησης και Υποστήριξης.

Έχουμε αναγνωρισμένες δυνατότητες στο σχεδιασμό, παραγωγή, συντήρηση και αναβάθμιση Συστημάτων Λογισμικού εγκατεστημένων στο εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον που κατεξοχήν διακρίνει τα Συστήματα Κρίσιμου Αποστολής και Άμεσης Απόκρισης. Ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος συνδυασμός μηχανικών λογισμικού επιφορτίζεται, ανεξάρτητα της παραγωγής, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχων και τέλος, την επαλήθευση και επικύρωση της συμπεριφοράς του συστήματος σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.