Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία Στυλίδης ΑΕΒΕ είναι μια κατασκευαστική και εμπορική επιχείρηση που παρέχει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε οχήματα βαρέων τύπου, φορτηγά, λεωφορεία, σιδηρόδρομο και τη βιομηχανία.