Περιγραφή εταιρείας

H ΤotalView δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με δεδομένα από το διάστημα. Τα στελέχη της ΤotalView συνδυάζουν πολύχρονη και ταυτόχρονα ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο, με εκπαίδευση από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των δορυφόρων  και υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
Οι κυριότεροι συνεργάτες της είναι κορυφαίες εταιρείες του τομέα από όλο τον κόσμο (Maxar, Planet, Satellogic, Capella Space, European Space Imaging, SpaceWill, GHGSat, Spire, Iceye, Synespective, SIIS, KGS, CG Satellite, 21AT, Head Aerospace).
Η ΤotalView αποτελεί μια από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη που μπορεί να παραδώσει ένα τόσο ευρύ φάσμα δεδομένων, σε πρωτογενή μορφή, σε προϊόντα έτοιμα για ενσωμάτωση σε άλλα συστήματα, ή σε μορφή προϊόντων.
Δορυφορικές εικόνες με ανάλυση από 15cm, επιτήρηση οποιουδήποτε σημείου ενδιαφέροντος με πολλαπλές λήψεις εντός της ίδιας ημέρας, χαρτογράφηση μεγάλων περιοχών, παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους και επιφανείας, εξαγωγή τρισδιάστατων κτιρίων, υπερφασματικά  δεδομένα για την ανίχνευση μη-ορατών χαρακτηριστικών, αναγνώριση κάτω από σύννεφα/καπνούς ή και το βράδυ μέσω εικόνων, βραδινές λήψεις για φωτεινές πηγές, θερμικές λήψεις για ανάλυση δραστηριότητας, μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής προγνωστικής ακρίβειας χωρίς τοπικούς αισθητήρες, ανίχνευση συγκεντρώσεων μεθανίου.
Πολύ σημαντική δραστηριότητα αποτελεί επίσης η εγκατάσταση και υποστήριξη σταθμών εδάφους προγραμματισμού και συλλογής δορυφορικών εικόνων (2 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα).