Περιγραφή εταιρείας

H Vector Technologies δραστηριοποιείται από το 2006 στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, έχοντας σαν στόχο την κάλυψη αναγκών, σε εξειδικευμένα και υψηλής τεχνολογίας όργανα και συστήματα μετρήσεων.

Αποστολή μας είναι η παροχή των πιο καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της έρευνας & ανάπτυξης, της ανίχνευσης λαθών, της συντήρησης, καθώς επίσης και στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Συγκεκριμένα στους τομείς

 • Επιτήρηση Συνόρων
 • Ειδικές Υπηρεσίες Προστασίας Υποδομών
 • Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου
 • Ηλεκτρονικό Πόλεμο
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Εκπαιδευτικές Ασκήσεις / Πειράματα
 • Εξοπλισμό Εργαστηρίων
 • Ηλεκτρονικά Όργανα Μετρήσεων
 • Φασματοσκοπία
 • Κεραίες
 • Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική
 • Fiber Optics

Με σύγχρονο πρόσωπο και ευέλικτη οργανωτική δομή, με στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένους οίκους, εξελισσόμαστε διαρκώς, προσαρμοζόμενοι στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, τηρώντας τις απαιτήσεις που θέτει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Η εταιρία παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας και με τα άρτια καταρτισμένα στελέχη που μέσα από τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τις ικανότητές τους μπορούν να μοιρασθούν το όραμα μας και να αξιοποιήσουν τις πολυάριθμες ευκαιρίες που αναφύονται σε αυτό το δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον. Έχοντας ως αρχή το σεβασμό προς τους πελάτες, διαχέουμε σε αυτούς την εμπειρία και τις γνώσεις μας με την παροχή αποτελεσματικών, εγγυημένων και κυρίως οικονομικών λύσεων.