Περιγραφή εταιρείας

Η ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομεταλλουργικών κατασκευών από το 1987.  Κατά τη διάρκεια της ανελικτικής της πορείας, απέκτησε την τεχνογνωσία για την κατασκευή προκατασκευασμένων μονάδων στέγασης, καλύπτοντας αμέτρητες ανάγκες στέγασης για διάφορους Δημόσιους Φορείς όπως Δήμους και Περιφέρειες, Κτιριακές Υποδομές, ΜΚΟ, κ.α.  H εταιρεία ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, είναι διαπιστευμένη με ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, έχει εξειδικευμένο προσωπικό και μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πελατών της, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, βασιζόμενη σε Διεθνή Πρότυπα και Standards.