Περιγραφή εταιρείας

Η VIPPON AEBE εξειδικεύεται στην παραγωγή ή/και στην ανακατασκευή συστημάτων/μερών
ερπυστριών και τροχών για Άρματα Μάχης και Ερπυστριοφόρα Στρατιωτικά Οχήματα.
Βάσει της μακρόχρονης εμπειρίας της, των τεχνικών δυνατοτήτων της, αλλά και του αναπτυγμένου
ευέλικτου παραγωγικού μοντέλου της, η εταιρεία υποστηρίζει πληθώρα τύπων Αρμάτων κι
Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, καθώς και Ερπυστριοφόρων Πλατφορμών στρατιωτικής χρήσης διεθνώς.
Επιπλέον, η εγκατεστημένη δυνατότητα της εταιρείας ανάπτυξης και παραγωγής εξειδικευμένων
μιγμάτων ελαστικού (rubber compounding), της επιτρέπουν να παρέχει συστήματα ερπυστριών και
τροχούς, συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για κάθε περιβάλλον χρήσης, σε οποιεσδήποτε
συνθήκες, εξασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή και διάρκεια υπηρεσιακής λειτουργίας.