Περιγραφή εταιρείας

Η WINGS ICT Solutions παρέχει ολοκληρωμένες, έξυπνες ψηφιακές λύσεις (λογισμικό, υλικό) για τον  μετασχηματισμό κάθετων επιχειρηματικών τομέων όπως το Περιβάλλον (ποιότητα αέρα, φυσικές καταστροφές), Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υποδομές (ενέργεια/νερό/αέριο, μεταφορές, κατασκευές), Παραγωγή & Βιομηχανίες (τρόφιμα, εργοστάσια/logistics), Τομείς υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση/πολιτισμός, κυβέρνηση, ασφάλεια/άμυνα), καθώς και Έξυπνες πόλεις. Για να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα, η WINGS εκμεταλλεύεται προηγμένες τεχνολογίες, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, τεχνολογίες Cloud, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (4G, 5G, WiFi, Lora, κ.λπ.), προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης (Augmented / Virtual / Extended Reality (AR / VR / XR), εφαρμογές για κινητά, κ.λ.π.) με στόχο την παροχή εξαιρετικά αξιόπιστων λύσεων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω λεπτομερών προβλέψεων και προγνωστικών αναλύσεων, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και, τελικά, να εστιάσουν στην ικανοποίηση των πελατών.