Περιγραφή εταιρείας

Η  ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο το σχεδιασμό, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων Ασφαλείας Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων, Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης  – Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας, Ελέγχου Πρόσβασης  και Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων, Μεγαφωνικά συστήματα καθώς και Συστήματα ενοποιημένης λειτουργίας (Integration) όλων ή και μέρους των παραπάνω.

Στα 50 χρόνια λειτουργίας της η εταιρία  έχει μελετήσει, προμηθεύσει και κατασκευάσει τελευταίας τεχνολογίας συστήματα σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τραπεζών, πανεπιστημίων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, εμβληματικών έργων υποδομών, αεροδρομίων, βιομηχανιών, εμπορικών κέντρων, εγκαταστάσεων και υποδομών παραγωγής ενέργειας, νοσοκομείων και δομών υγείας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έδρα και οι αποθήκες της εταιρείας είναι στην Αθήνα και διαθέτει έντεκα (10) καταστήματα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με παρουσία σε Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία.

Εφαρμόζοντας Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 27001:2013 και ISO 37001: 2016 η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, βελτιώνοντας, ενδυναμώνοντας και διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο της κοινωνικής της παρουσίας, υπευθυνότητας και αλληλεγγύης σε κάθε επίπεδο, συνεισφέροντας στην προσπάθεια των ευαισθητοποιημένων σε θέματα ΕΚΕ επιχειρήσεων για ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης.