Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία  ATCOR (N-CAGE G2186) είναι ιδιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών “on –site” υποστήριξης και συντήρησης αμυντικών συστημάτων. Η ενασχόληση της, τα τελευταία 12χρόνια, είναι σε RADAR Αεράμυνας τύπου  RSRP HR- 3000, Marconi S743 και επίγειους δορυφορικούς σταθμούς SATCOM του ΝΑΤΟ.