Περιγραφή εταιρείας

Η C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε., ηγέτης στον τομέα των θαλάσσιων αυτοματισμών και των διεργασιών, ιδρύθηκε το 1978. Σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Πειραιά, απασχολεί 60 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και ηγείται ενός ομίλου 3 εταιρειών στην Ελλάδα και επίσης 3 εταιρειών στο εξωτερικό.

Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα μελέτης – σχεδιασμού – κατασκευής για Ηλεκτρονικά – Ηλεκτρικά – Πνευματικά Συστήματα Αυτοματισμού.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας περιλαμβάνονται το σύνολο των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, ναυπηγεία, διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων καθώς και δημόσιοι οργανισμοί.

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και για το λόγο αυτό το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς, προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα λιμάνια του κόσμου και διαθέτει αποθήκη με μεγάλο απόθεμα εμπορευμάτων.