Περιγραφή εταιρείας

Η escape24 ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου στοχευμένων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών εφαρμογών, εμπορίας ναυτιλιακών ειδών και κατασκευής – σχεδιασμού
σκαφών.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των φουσκωτών σκαφών και των
ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Φιλοσοφία.
«Η λύση απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες που προκύπτουν στον ναυπηγικό τομέα και το
συνδυασμό τεχνολογιών και φυσικών προϊόντων δεν απαιτεί κόπο αλλά ένα σωστό και ξεκάθαρο
τρόπο συνδυασμένο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».

Στην προσπάθεια ανεύρεσης αυτού του τρόπου η escape24 αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη της ως
ένα ξεχωριστό-μοναδικό συνεργάτη στον οποίο παρέχει μια πληθώρα προσαρμοσμένων εργαλείων –
λύσεων για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που αποτελούν εχέγγυα για το σύνολο των συνεργασιών της είναι:
Η στόχευση – εξειδίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

-Η δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.Η διαρκής αναβάθμιση των διαδικασιών και η βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών της.
-Η άμεσα μετρήσιμη αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
-Η αξιοπιστία των στελεχών και συνεργατών της.

    Προσανατολισμός στην αγορά.
Ο προσανατολισμός της escape24 σε σχέση με την αγορά που δραστηριοποιείται είναι βασισμένος
στην διεύρυνση της αγοράς, γεγονός που το αποδεικνύει η στάση της απέναντι σε όλες τις
εμπλεκόμενες στο επιχειρηματικό σύστημα ομάδες:
Ίση μεταχείριση και αξιοκρατική αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων.
Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.
Σχεδιασμός και καινοτομία.