Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (HDVS) ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει

στην 1η βιομηχανική περιοχή του Βόλου.

Η HDVS είναι μέλος του ομίλου της Krauss-Maffei Wegmann.

Η εστίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στην κατασκευή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, συγκροτημάτων

και Ιδιοσυσκευών για γενικές βιομηχανικές και αμυντικές εφαρμογές. Επιπλέον, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει και να

παρέχει υπηρεσίες μελέτης και σχεδιασμού (σχεδιασμός εξαρτημάτων, κατασκευή πρωτοτύπων, αντίστροφος σχεδιασμός, κ.λπ.) καθώς

και τεχνική υποστήριξη.

Δυνατότητες της εταιρίας:

– Μηχανουργικές κατεργασίες ακριβείας CNC (τόρνευση, φρεζάρισμα και κάμψη σωλήνων)

– Συγκολλήσεις (χάλυβας, θωρακισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο)

– Βαφή

– Συναρμολόγηση εξαρτημάτων, συγκροτημάτων και Ιδιοσυσκευών

– Δοκιμές λειτουργίας διαφόρων συγκροτημάτων

– Yπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στρατιωτικών οχημάτων (εκπαίδευση, διάγνωση βλαβών, επισκευές,

αναβαθμίσεις, ανταλλακτικά)

Πιστοποιήσεις της εταιρείας:

– EN ISO9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

– AQAP-2110 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

– EN ISO 3834-2 (Συγκολλήσεις)

– DIN 2303/Q2/BK1 (Συγκολλήσεις)

– DIN 2303/Q3/BK1 (Συγκολλήσεις)

– Έγκριση της Raytheon/USA για ειδικές διεργασίες (συγκόλληση, βαφή, επιθεωρήσεις NDT)

Η έδρα της εταιρίας στο Βόλο είναι πιστοποιημένη από τον Ελληνικό Στρατό, επιτρέποντάς της να πραγματοποιεί παραγωγή σε βαθμό

ΑΠΟΡΡΗΤΟ / NATO-Secret.  Η εταιρία είναι, από το 2009, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ.