Περιγραφή εταιρείας

Η Lambda Automata ( https://www.lambda-automata.eu ) είναι μια Ελληνική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που δραστηριοποιείται στον χώρο της άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Αναπτύσσει αυτόνομα συστήματα επιτήρησης μεγάλων εκτάσεων τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εισβολής,  καθώς και πλήρη επίγνωση της κατάστασης κατα τη διαχείριση μιας κρίσης.