Περιγραφή εταιρείας

Η Logstail ιδρύθηκε το 2019 και διαθέτει γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βέλγιο. Είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα ζητήματα ασφάλειας. 

Η εταιρεία μας προσφέρει μια πλατφόρμα λογισμικού που μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες υποστηρίζοντας την ανάλυση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε όλο το φάσμα του DEVSECOPS. 

Κύρια χαρακτηριστικά του λογισμικού: 

  • Συγκεντρώνει τις εφαρμογές, τα αρχεία καταγραφής, τις ειδοποιήσεις, τις αναφορές σας σε ένα κεντρικό σημείο.
  • Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την υποδομή, την απόδοση των εφαρμογών και τη διαχείριση αρχείων καταγραφής 
  • Εντοπίζει τις αδυναμίες των συστημάτων και τις απειλές ασφαλείας, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα στον τελικό χρήστημέσω των dashboardsκαι των ειδοποιήσεων υποστηρίζοντας παράλληλα τη λήψη αποφάσεων. 

Επιπλέον, η Logstail παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως αξιολόγηση ευπαθειών, προσομοίωση επίθεσης, έλεγχο συστημάτων με χρήση ενεργών επιθετικών διαδικασιών σε ασφαλές περιβάλλον, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας.