Περιγραφή εταιρείας

Η Obrela είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Η Obrela  προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου στον κυβερνοχώρο, για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την πρόβλεψη και την αποτροπή απειλών. Από το 2010, η Obrela προσφέρει στους πελάτες της Cyber Risk Management σε πραγματικό χρόνο συνδυάζοντας υπηρεσίες Threat Detection και Response (MDR) και Managed Risk και Controls για την καλύτερη επίλυση της χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών και διαδικασιών προσφέροντας σύγκληση της τεχνολογίας με τους επιχειρηματικούς στόχους του εκάστοτε οργανισμού που οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Με έδρα το Λονδίνο, η Obrela αξιοποιεί το πολυεπίπεδο μοντέλο διαχείρισης εργασιών με τα διεθνή Resilience Operations Centers  και Regional Operations Centers που διαθέτει  για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς στην περιοχή της EMEA συνδυάζοντας διεθνή εμπειρία με τοπική υποστήριξη.

Η Obrela αναγνωρίζεται από τη Gartner για τις υπηρεσίες MDR και MSS.

Η αποστολή μας είναι ‘ to Keep Your Business in Business’