Περιγραφή εταιρείας

Ο εμπορικός και τεχνικός Όμιλος OCEANKING ιδρύθηκε το 1989 στον Πειραιά και κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο αποτελώντας μία από τις πιο έμπειρες και εξειδικευμένες παρουσίες. Πιστοποιημένος από το 2006 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 από Lloyds RQA, συμμετέχει σε όλα τα ναυπηγικά προγράμματα των Ελλήνων Εφοπλιστών με την εκπροσώπηση, προώθηση, προμήθεια και υποστήριξη εξοπλισμού και ναυτιλιακών συστημάτων σε περισσότερα από 2500 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Επιπλέον, εκτελεί μελέτες σκοπιμότητας για σχεδιασμό και κατασκευή πλοίων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη νέων ναυπηγήσεων και μετασκευών κ.λ.π.

Ο Όμιλος OCEANKING από την ίδρυσή του δραστηριοποιείται και στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, ιδιαίτερα στο Πολεμικό Ναυτικό, με την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη στα πλοία του πολλών εξειδικευμένων συστημάτων, έχοντας αποκτήσει τη φήμη παροχής υπηρεσιών πολύ υψηλού επιπέδου, προστιθέμενης αξίας, ποιότητας και αξιοπιστίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του εστιάζονται στην υλοποίηση και διαχείριση συμβάσεων ως κύριος ανάδοχος ή υπεργολάβος με αντικείμενο τη σχεδίαση,ολοκλήρωση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και παράδοση του κάθε έργου που υλοποιεί, παρέχοντας ταυτόχρονα και στη συνέχεια υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Υποστήριξης (ILS), όπως ανταλλακτικά, τεχνική συνδρομή, συντήρηση, εκπαίδευση, βιβλιογραφία κλπ, μέσω μίας εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών, ναυπηγών και logisticians. Πέραν τούτων, συμμετέχει σημαντικά και ποικιλοτρόπως σε όλα τα νέα μεγάλα προγράμματα του ΠΝ.