Περιγραφή εταιρείας

Η Polyeco κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις πιο σημαντικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Με ευρύ πεδίο εξειδίκευσης, η εταιρεία μας παρέχει νέες μεθόδους και ολοκληρωμένες λύσεις βιώσιμης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και αποκατάστασης της ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ανάκτησης, απορρύπανσης και αποκατάστασης, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την επεξεργασία και την ασφαλή τελική διάθεση όλων των τύπων βιομηχανικών αποβλήτων, παρέχοντας αξιόπιστες, οικονομικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σε βιομηχανίες. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα των πελατών μας, παραμένοντας πάντα πιστοί στο βασικό μας σκοπό, Την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει περισσότερα από 100 έργα σε απομακρυσμένες και αστικές περιοχές, η Polyeco τοποθετείται στον παγκόσμιο χάρτη των εταιρειών διαχείρισης και μεταφοράς αποβλήτων.  Η ισχυρή της παρουσία σε αναδυόμενες αγορές την καθιστά ανταγωνιστική σε περισσότερες από 30 χώρες.