Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία Διεθνή Συστήματα Διαλειτουργικότητας Ελλάς Α.Ε. – SCYTALYS (πρώην ISI Hellas) ιδρύθηκε  το 1993 και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας διεθνώς.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο  Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του Ελληνικού ΥΠΕΘΑ, ενώ είναι ενεργό μέλος του ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού).Η εταιρία διαθέτει έμπειρο προσωπικό (~ 77 άτομα το 2022) με εξειδίκευση στους τομείς της Ανάπτυξης Λογισμικού καθώς και Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστημάτων με σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση, εγκατάσταση, δοκιμή, διαχείριση και εν συνεχεία υποστήριξη των παρακάτω:

  • Συστημάτων Τακτικών ζεύξης δεδομένων και διαλειτουργικότητας
    • Προτύπων ΝΑΤΟ/US, όπως Link 1, Link 11A/B, Link 16, JREAP, Link 22
    • Εθνικών προτύπων κατ’ απαίτηση του χρήστη
  • Συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου (C2/C3)
  • Συστημάτων Προσομοίωσης, Δοκιμών και Εκπαίδευσης
  • Συστημάτων Επιτήρησης και Αναγνώρισης

Η εταιρία έχει παραδώσει επιχειρησιακά συστήματα και συστήματα εκπαίδευσης για αεροπορικές, ναυτικές και στρατιωτικές εφαρμογές.Με 25 χρόνια παρουσίας στον χώρο της άμυνας και με σημαντικό αριθμό εγκατεστημένων ή υπό προμήθεια συστημάτων σε περισσότερες από 15 χώρες ανά τον κόσμο, η SCYTALYS έχει καθιερωθεί ως ένας διεθνής πάροχος τεχνολογιών και λύσεων Διαλειτουργικότητας (Interoperability), Ζεύξεων Δεδομένων (Data Links) και συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου (Command & Control).