Περιγραφή εταιρείας

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, είναι ένας κορυφαίος Software Integrator που παρέχει λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Η SingularLogic αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της, παρέχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών, για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κάθετες αγορές, ενώ παράλληλα σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής κορυφαίων Διεθνών οίκων, υποστηρίζοντας τους πελάτες της στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Η SingularLogic διαθέτει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με βαθιά επιχειρηματική γνώση, ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρία. Διαθέτει, μεγάλη πελατειακή βάση σε όλους τους τομείς της αγοράς, πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και έχει υλοποιήσει έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.