Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία μας εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε το 1959 ως εμπορική εταιρεία. Στη δεκαετία του ’80 ξεκινήσαμε την παραγωγή μηχανημάτων για τον αγροτικό τομέα. Έχουμε μακρά ιστορία στην παραγωγή διαφόρων εξαρτημάτων αλλά και σύνθετων/ πολύπλοκων κατασκευών και σε άλλους τομείς. Με τα χρόνια αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες παραγωγής και στον ποιοτικό έλεγχο.

Η φιλοσοφία μας είναι να επενδύουμε στην προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού και λογισμικού, να απασχολούμε υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό και να το εκπαιδεύουμε περαιτέρω, να αναπτύσσουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την παραγωγή ανταλλακτικών και εξοπλισμού υψηλής ποιότητας. Το εργοστάσιό μας αποτελείται από εγκαταστάσεις κλειστού χώρου 15000m2.

Εκτός από την παραγωγή της σειράς προϊόντων μας, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό τμήμα στην εταιρεία μας (Sylco industrial) που παράγει ανταλλακτικά ή ολοκληρωμένες κατασκευές για τρίτους και ξεκινήσαμε επίσης την παραγωγή ανταλλακτικών που μπορούν/χρησιμοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία.