Περιγραφή εταιρείας

Η Whitesteps Technologies A.E. είναι solutions provider και technical integrator. Εξειδικεύεται στην δημιουργία συνεργασιών, υλοποίηση έργων και προϊόντων στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας, των τηλεπικοινωνιών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Η Εταιρεία λειτουργεί από το 2012 ως Ανώνυμη Εταιρεία. Με έδρα την Αθήνα, η εταιρεία έχει φυσική παρουσία στην Ελβετία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μέση Ανατολή μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών.

Μέσω των συνεργατών και των συνεργαζόμενων εταιρειών και σε συνεργασία με κορυφαίους προμηθευτές παγκοσμίως, η εταιρεία παρέχει προηγμένες εφαρμογές λύσεων υψηλής τεχνολογίας σε Tier 1 και Tier 2 πελάτες στις περιοχές της ΕΕ, της Ν/Α Ευρώπης και των περιοχών ΕΜΕΑ.

Η αποστολή της Whitesteps Technologies είναι να σχεδιάζει και να παρέχει εξαιρετικά προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με πελάτες B2B και B2G.